Bokita Trainingen

Zelfverdediging en Weerbaarheid

Algemene info

Zelfverdediging

Zelfverdediging is al jaren een algemeen bekend begrip in Nederland. Het recht op zelfverdediging is ook verankerd in de Nederlandse wetgeving. Iedereen in Nederland heeft het recht om zichzelf te verdedigen wanneer er sprake is van een ogenblikkelijke aanval op het eigen (of andermans) lijf, eerbaarheid of goed. Dit staat verwoord in Artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. 

Weerbaarheid

Het begrip Weerbaarheid is pas van de laatste jaren. Weerbaarheid is een breder begrip dan zelfverdediging en gaat vooral over voor jezelf opkomen in situaties waarbij iemand over je grenzen gaat of dreigt te gaan. Door weerbaar te zijn kun je in veel gevallen voorkomen dat een vervelende situatie ontstaat of uit de hand loopt (met geweld als gevolg). In geval van nood kunnen zelfverdedigingstechnieken gebruikt worden.

Hand in hand

In de trainingen gaan weerbaarheid en zelfverdediging hand in hand: weerbaar waar het kan, zelfverdediging waar het moet. De nadruk bij de trainingen voor kinderen ligt meer op weerbaarheid dan op zelfverdediging.

Lichamelijke conditie

Voor het volgen van een training is geen speciale voorkennis of conditie vereist. Er wordt uitgegaan van wat de cursisten wel kunnen en daarop wordt voortgebouwd.